Livros buscados em particular

 

Autor: Boleslavivsz Boleslaviusz Boleslavius Bolesławiusz, Klemens

Título: Przeraźliwe echo trąby ostateczney, abo cztery rzeczy ostátnie, człowieka czekaiące. Przez X. Klemensa Boleslavivsza Zakonu S. Franciszka strictioris obseruantiae reformatá prowincyey Wielko-Polskiey, S. T. lectorá y diffinitora. Rytmem polskim rzetelnie w chrześćiáńskich uszách odnowione wszystkim ludziom na postrach y zbawienie teraz na żądanie wielu Bogoboynych ludzi z dokładem po trzecie przedrukowane

Local de publicação: Kraków

Editor: w Drukarni Mikołaja Alex. Sche dla J. K. M. Ordynar. typ. R. P.

Ano de publicação: 1695

Descrição física: 8vo, cards [3], pages 213

Notas: complete clean copy in well-preserved leather bdg. from period

Preço: 800 PLN