Livros buscados em particular

 

Autor: Przez X. Woyciecha Bystrzonowskiego

Título: Jnformacya matematyczna, rozumnie ciekawego Polaka Swiat cały, niebo, y ziemie, y co na nich iest, w trudnych kwestyach y praktyce, iemuż ułatwiająca

Local de publicação: Lublin

Editor: Druk. J. K. Mci Colleg. Soc. Jesu

Ano de publicação: 1749

Descrição física: 4to, cards [4], pages 490, cards [6] with index

Notas: complete clean copy in well-preserved leather bdg. from period

Preço: 1800 PLN