Livros buscados em particular

 

Autor: -

Título: Historya odległych pod panowaniem rossyiskiem będących narodów, mianowicie Tauryki czyli Krymu, Kałmuków, Kozaków i innych na północ Morza Czarnego, tudzież w północno-wschodnich Syberyi kraiach zamieszkałych z wielu nayświeższych autorów, którzy kilkoletnie podróże kosztem rządu odbyli, krótko zebrana i obrazkami przyozdobiona. T. I-II

Local de publicação: Kraków

Editor: Druk. Gröblowskiey

Ano de publicação: 1809

Descrição física: 20 cm, pages [10], 168, [1], cards with copperplate color [1] ; pages 170, [2], cards with copperplate color [1]

Notas: complete clean copy in well-preserved leather bdg. from period

Preço: 1060 PLN