Livros buscados em particular

 

Autor: Hylzen, Jan August

Título: Inflanty w dawnych swych, y wielorakich, aż do wieku naszego dziejach, y rewolucyach; z wywodem godności, y starożytności szlachty tameczney, tudziesz praw, y wolności z dawna, y teraz jey służących zebrane, y polskiemu światu do wiadomości w oyczystym języku podane.

Local de publicação: Wilno

Editor: W Drukarni J.K.M. Akademickiey Societatis Jesu

Ano de publicação: 1750

Descrição física: 4to, [4] ll., 414 pages; 57, [1], [9-register] ll.

Notas: complete clean copy in well-preserved bdg. from period

Preço: 3300 PLN