Livros buscados em particular

 

Título: Kancyonal To jest, Księgi Psalmow, Hymnow y Piesni Duchownych, Na Chwale Boga w Troycy S. Jedynego, Oyca Syna y Ducha Swietego, Za zgodą wszystkich Zborow Ewangelickich Koronnych, Wielkiego Xięstwa Litewskiego y Państw do nich należących, z dawniejszych Kancyonałow, Psalterzow y Katechizmow zebrane, y kwoli jednostaynemu używaniu wydane: A teraz znowu przedrukowane.
Local de publicação: Gdańsk
Editor: Drukował Andrzey Hünefeld
Ano de publicação: 1646
Descrição física: 4to, [8] ll., 548 pages, [9] ll., 549-580 pages, score
Notas: complete clean copy in well-preserved bdg. from period
Preço: 12000 PLN