Livros buscados em particular

 

Autor: Ignacego Komorowskiego

Título: Sposob katechizowania według opisania katechizmu Rzymskiego, powagą S. Koncylium Trydentskiego wydanego. A teraz z władzy y zwierzchnosci pasterskiey J. O. Xiążęćia J. Mći Adama, Ignacego Komorowskiego, Arcy-Biskupa Gnieznieńskiego Prymasa Korony polskiey y W. X. Litewskiego, dla iednostaynego zażywania wszystkim Archi-Dyecezyi gniźnieńskiey kościołom po parafiach podany

Local de publicação: Warszawa

Editor: W Drukarni J.K.Mci y Rzeczy-Pospolitey in Collegio XX. Schol. Piar.

Ano de publicação: 1757

Descrição física: 4to, pages [4], 200

Notas: complete clean copy in well-preserved leather bdg. from period

Preço: 600 PLN