Livros buscados em particular

 

Título: Konstytucje Publiczne Sejmu Extraordynaryjnego Warszawskiego pod węzłem Generalnej Konfederacyi Obojga Narodów trwaiącego roku 1773. dnia 19. kwietnia zaczętego, a z limity y sześciu prorogacji w roku 1775, przy utwierdzeniu dzieł generalnych konfederacyi y rozwiązaniu onychże skończonego … uchwalone. T. 1-2.

Local de publicação: Warszawa

Editor: W Druk. Scholarum Piarum

Ano de publicação: 1775

Descrição física: Folio, tp. (woodcut), pages: [2], 86; 180, [8], vignette; 287, [15], vignettes

Notas: complete edition, complete clean copies in well-preserved half leather bdg. from period

Preço: 900 PLN