Livros buscados em particular

 

Autor: przez X Pawła Kotowskiego

Título: Historya starożytna zawieraiąca dzieie wszystkich narodów od stworzenia świata do potyczki pod Akcyum 1-3974 roku świata, przez ... nauczyciela historyi w szkołach piiarskich napisana

Local de publicação: Warszawa

Editor: Druk. Xięży Piiarów

Ano de publicação: 1818

Descrição física: 16mo, pages [12], 680

Notas: complete clean copy in well-preserved leather bdg. from period

Preço: 800 PLN