Livros buscados em particular

 

Autor: Kraszewski, J. I.

Título: Witolorauda. Pieśń z podań Litwy. Z 50 drzeworytami W. Smokowskiego i muzyką St. Moniuszki. Wyd. drugie, przerobione i powiększone

Local de publicação: Wilno

Editor: Nakł. J. Zawadzkiego

Ano de publicação: 1846

Descrição física: 8vo, pages VIII, 284, 8 pages with music text in litography, 9 cards with woodcuts, many woodcuts on the pages

Notas: complete clean copy in well-preserved leather bdg. from period

Preço: 650 PLN