Livros buscados em particular

 

Autor: Kromer, Marcin
Título: Marcina Kromera Biskupa Warmieńskiego o sprawach, dzieiach, y wszystkich inszych potocznościach Koronnych Polskich. Ksiąg XXX przez Marcina Błażowskiego z Błażowa: wyraźnie na Polski ięzyk przetłumaczone, przydatkami y dowodami niektórymi poniekąd utwierdzone y własnym onegoż kosztem z druku na świat podane.
Local de publicação: Kraków
Editor: Drukarnia Mikołaia Loba
Ano de publicação: 1611
Descrição física: Folio, [10] pages, 599, [19], coat of arms, woodcuts
Notas: complete clean copy in valuable, well-preserved bdg. from period
Preço: 20000 PLN