Livros buscados em particular

 

Autor: przez X. Iana Aloyzego Kuleszę

Título: Wiara prawosławna pismem świętym, soborami, Oycami SS. mianowićie greckiemi y historyą kościelną przez X. Jana Aloyzego Kuleszę Societatis Jesu Theologa obiasniona. Od przyiętey Unii Boga z człowiekiem Roku 1704

Local de publicação: W Wilnie

Editor: W Drukarni Akademickiey

Ano de publicação: 1704

Descrição física: 4to, pages [4], 344

Notas: complete clean copy in well-preserved leather bdg. from period

Preço: 1200 PLN