Livros buscados em particular

 

Autor: przez Ewarysta Andrzeia Hrabię Kuropatnickiego

Título: Wiadomość o kleynocie szlacheckim oraz herbach domów szlacheckich w Koronie Polskiey i Wielkim Xięstwie Litewskim, Tudzież w przyległych Prowincyach z Ksiąg Paprockiego, Okolskiego, Potockiego, Rzączynskiego, Niesieckiego, Dunczewskego, Chmielowskiego, oraz Aktu Elekcyi JKM Stanisława Augusta Jako też z Aktów Konfedaracyi na Seymie Convocationis 1764 zaczetey, a w roku 1766 rozwiązaney tudzież z Konstytucyi innych Seymów za teraźniejszego Panowania odprawionych Zebrana w Czterech Częściach

Local de publicação: Warszawa

Editor: Nakł. i drukiem Michała Grölla

Ano de publicação: 1789

Descrição física: 21 × 17 cm, frontyspis, pages XIII, [1], 82, 128, 60, 45, [3]

Notas: complete clean copy in well-preserved leather bdg. from period

Preço: 2200 PLN