Livros buscados em particular

 

Autor: przez Teofila Lenartowicza

Título: Zachwycenie i Błogosławiona. Z ilustracyami Antoniego Zaleskiego

Local de publicação: Poznań

Editor: Nakładem Księgarni Jana Konstantego Żupańskiego

Ano de publicação: 1861

Descrição física: 32,5 cm, frontispiece (etching by Cyprian Norwid), pages [4], 32, [2], 8 cards with steel engravings by Antoni Zaleski)

Notas: complete clean copy in well-preserved leather bdg. from period

Preço: 1800 PLN