Livros buscados em particular

 

Autor: Łubieński, Władysław
Título: Świat we wszystkich swoich częściach większych y mnieyszych, to iest w Europie, Azyi, Afryce y Ameryce, w monarchiach, królestwach, xięstwach, prowincyach, wyspach, y miastach, geograficznie, chronologicznie y historycznie okryślony. Opisaniem religii, rządów, rewolucyi, praw, zwyczaiow, skarbow, ciekawości y granic każdego kraiu, z autorów francuskich, włoskich, niemieckich, y polskich zebranym przyozdobiony… Dla ciekawego nie próżnuiącego oka polskiego podany.
Local de publicação: Wrocław
Editor: Druk Akademii Societatis Jesu
Ano de publicação: 1740
Descrição física: Folio, [12] pages, 656, [12], 2 pls. with engravings, 6 maps
Notas: complete clean copy in well-preserved bdg. from period
Preço: 19000 PLN