Livros buscados em particular

 

Autor: Manteuffel, Gustaw

Título: Inflanty Polskie poprzedzone ogólnym rzutem oka na siedmiowiekową przeszłość całych Inflant. Przedmowę napisał J.I. Kraszewski

Local de publicação: Poznań

Editor: Nakł. Księg. J.K. Żupańskiego

Ano de publicação: 1879

Descrição física: 29,5 cm, pages IX, [1], 168, [1], cards ill. 21 (woodcuts), maps 3 (litography)

Notas: complete clean copy in well-preserved leather bdg. from period

Preço: 1500 PLN