Livros buscados em particular

 

Autor: Od Wielebnego Oyca Waleryana Gvtowskiego Franciszkana

Título: Panegiryczne niektóre Dyskvrsy dvchowne y różne insze kazania, przy celnieyszym y obfitszym Audytorze, w kośćiołach zwłaszczá Krákowskich pewnych czásow miáne. Od Wielebnego Oyca Waleryana Gvtowskiego Franciszkana. Náuk wyzwolonych y Pisma Swiętego Doktorá, prowincyey Polskiey Oycá y dźiśieyszego Kustodyey Krákowskiey Kusztosza. Zá roskazániem Przełożonych zakonnych od tegoż do druku teraz podane

Local de publicação: W Krakowie

Editor:w Druk: Dziedzicow Krzysztofa Schedla J. K. M. Typog.

Ano de publicação: 1675

Descrição física: 4to, cards [17], pages 713, cards [23] Regestr, arm and woodcuts

Notas: complete clean copy in well-preserved leather bdgs. from period

Preço: 800 PLN