Livros buscados em particular

 

Autor: Striykowski Stryjkowski, Maciej

Título: Ktora przedtym nigdy swiata nie widziała Kronika polska, litewska, zmodzka y wszystkiey Rusi [...] z rozmaitych historikow y autorow postronnych y domowych [...] y Dlvgosza [...] przez Macieia Osostewicivsa Striykowskiego dostatecznie napisana.

Local de publicação: Drukowano w Krolewcu

Editor: u Gerzego Osterbergera

Ano de publicação: M. D. LXXXII (1582)

Descrição física: Folio, [16] ll., [1] page, 790, [10] ll.

Notas: complete clean copy in well-preserved leather bdg. from period

Preço: 22000 PLN