Livros buscados em particular

 

Autor: Marcin Bielski

Título: Zbior dzieiopisow polskich : we czterech tomach zawarty. Tom pierwszy. Kronika Marcina Bielskiego niegdyś w Krakowie drukowana teraz znowu z doprowadzeniem aż do Augusta III. Przedrukowana

Local de publicação: w Warszawie

Editor: w drukarni J. K. Mci y Rzeczypospolitey u XX. Societatis Jesu

Ano de publicação: 1764

Descrição física: folio, cards [7], pages 856, cards [5] Rejestr

Notas: complete clean copy in well-preserved leather bdgs. from period

Preço: 2600 PLN