Livros buscados em particular

 

Autor: Alexandra Hrabi Gwagnina

Título: Zbior dzieiopisow polskich : we czterech tomach zawarty. Tom czwarty. Kronika Sarmacyi Europskiey Alexandra Hrabi Gwagnina Rycerza passowanego rotmistrza J. K. Mci niegdyś w Krakowie drukowana

Local de publicação: Warszawa

Editor: w drukarni J. K. Mci y Rzeczypospolitey u XX. Societatis Jesu

Ano de publicação: 1768

Descrição física: folio, cards [6], pages 714, cards [4] Rejestru

Notas: complete clean copy in well-preserved leather bdg. from period

Preço: 3000 PLN