Livros buscados em particular

 

Autor: Maciei Stryikowski

Título: Zbior dzieiopisow polskich : we czterech tomach zawarty. Tom drugi. Kronika Macieia Stryikowskiego niegdyś w Królewcu drukowana teraz znowu z przydaniem historyi państwa rossyiskiego przedrukowana ; Historia odmian zaszłych w Panstwie Rossyiskim napisana francuskim ięzykiem

Local de publicação: w Warszawie

Editor: w drukarni J. K. Mci y Rzeczypospolitey u XX. Societatis Jesu

Ano de publicação: 1766

Descrição física: folio, cards [24], pages 782 ; card [1], pages 172, cards [6]

Notas: complete clean copy in well-preserved leather bdgs. from period

Preço: 2600 PLN