Livros buscados em particular

 

Autor: wyd. przez Michała Grabowskiego i Alexandra Przezdzieckiego

Título: Zrzódła do dziejów polskich. T. I-II

Local de publicação: Wilno

Editor: Wydanie Adama Zawadzkiego ; Nakładem i Drukiem Józefa Zawadzkiego

Ano de publicação: 1843; 1844

Descrição física: 25 cm, pages VII, [1], 223 ; pages XVIII, 285 [i.e. 485], cards ill. [2]

Notas: complete clean copy in well-preserved leather bdgs. from period

Preço: 1500 PLN